ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 2 มกราคม 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 2 มกราคม 2561 28 มกราคม 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 2 มกราคม 2561 28 มกราคม 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 2 มกราคม 2561 21 มกราคม 2561
ช่วงสอบกลางภาค 12 กุมภาพันธ์ 2561 25 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงสอบปลายภาค 19 มีนาคม 2561 1 เมษายน 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 19 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา 19 พฤษภาคม 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0519 seconds 6.44MB |